Registracija zdravil - Medisanus

Pojdi na vsebino

Registracija zdravil

Storitve
Postopek z medsebojnim priznavanjem -MRP

 • Zdravilo že ima dovoljenje za promet z zdravilom ali ga pridobi v eni članici, ki postane referenčna država članica (RMS)

 • Dovoljenje za promet nato razširi na druge (izbrane) države članice, ki postanejo zadevne države članice (CMS)

 • RMS pripravi poročilo o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila in ga pošlje CMS

 • V kolikor katera izmed CMS nasprotuje izdaji DzP in med članicami ni možen dogovor v predpisanem roku, se sproži arbitrarni postopek pri EMA (CHMP). Mnenje EMA je dokončno in zavezujoče za vse članice.


Decentraliziran postopek -DCP

 • Za zdravila, ki se ne obravnavajo po CP in še nimajo DzP v nobeni državi članici

 • Postopek pridobitve DzP poteka hkrati v RMS in CMS

 • RMS na podlagi predložene dokumentacije pripravi poročilo o oceni zdravila

 • Na podlagi poročila se zadevne države članice odločijo, če se z oceno strinjajo

 • V primeru strinjanja se začne nacionalni del postopka.

 • V primeru nestrinjanja pa se sproži arbitražni postopek.


Nacionalni postopek -NP

 • Za zdravila, ki se ne obravnavajo po CP in ki bodo pridobila DzP v Republiki Sloveniji

 • Postopek vodi JAZMP

 • Komisija za zdravila poda mnenje o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila ter razmerju med koristjo in tveganjem

 • JAZMP na podlagi poročila o oceni zdravila izda DzP, zavrne vlogo ali pa jo pogojno odobriNazaj na vsebino